Universitetet i Oslo, Ritmo Senter

← Tilbake til prosjektoversikten

Universitetet i Oslo, Ritmo Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse – ombygging – 2018

Elin + Stine + Ingrid

Foto: Anne Bråtveit

Om prosjektet

Oppdraget for UiO omfattet nye lokaler for Ritmo, et nyåpnet senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Lokalene er i Harald Skjeldrups Hus, et funkisbygg med historie og karakter.

Oppdraget bestod i å utforme gode arbeidsplasser, både i åpne landskap og enkeltmannskontorer. I tillegg utarbeidet CADI løsninger for fellesfunksjoner som pauseareal og møterom.

Helhetlig fargebruk og et møbelkonsept som spiller på lag med byggets arkitektur og identitet ble vektlagt. En tett dialog med brukerne ga grobunn for funksjonelle arbeidsarealer tilrettelagt for RITMOs egne behov.

  • Ferdigstilt: 2018
  • Oppdragsgiver: Universitet i Oslo
  • Prosjekttype: Offentlig