Universitet i Oslo, Domus Theologica

← Tilbake til prosjektoversikten

Universitet i Oslo, Domus Theologica (Teologisk bibliotek)  – ombygging – 2017

Elin + Sara

Foto: Anne Bråtveit

Om prosjektet

Byggeprosjektet omfattet modernisering av funksjoner i biblioteket på Domus Theologica ved å ominnrede/ ombygge til et mer fleksibelt læringssenter med flere kollokvierom og gruppeplasser. I stedet for faste leseplasser i den store salen, foreslås det etablert et multifunksjonsområde med gruppebord, hvileplasser og et åpent kollokvierom. Mellom disse foreslås en AV-seksjon med ventilasjon, styringsskap for AV-utstyr, flatskjermer, projeksjonsflate o.a.

Cadi AS har bistått UiO med utarbeidelse av møbleringsplaner, utarbeidelse av spesial tilpasset fastinnredning, koordinering av prosjektets ulike tekniske fags leveranser i forhold til eget fagog utarbeidelse av beskrivelser av løst inventar, samt oppfølging av anskaffelsene.

I Domus Theologica første etasje finner vi skrankeområde samt inngangshall og multifunksjonsrom. Skranken er spesialtegnet iht. UU-kravene og brukernes behov. Møblering i multifunksjonsrom er fleksibel slik at lett kan tilpasses de diverse funksjoner/oppstillinger i rommet, f.eks. disputas eller paneldebatt.

I mesanin finner vi leseplasser i to varianter, en mer åpen løsning hvor plasser er plassert mellom reoler og en mer lukket løsning hvor plasser er i et lukket rom. Vi finner også kollokvierom, møterom og kontorer til bibliotekarer.

Diverse tilpasninger av eksisterende inventar ble gjennomført for å svare brukernes- og publikums behov og kravene til UU.

Cadi AS har lagt stor vekt på å lytte, registrere, konferere med brukerne og prosjektere omforente løsninger. Å svare på funksjonskrav er viktig for brukerne. Det er viktig å gi skolen en sterk innredningsmessig identitet som samtidig er visuelt tilpasset den arkitektoniske helheten.

  • Ferdigstilt: 2017
  • Oppdragsgiver: Universitet i Oslo
  • Prosjekttype: Utdanning