Universitet i Oslo, Domus Bibliotheca

← Tilbake til prosjektoversikten

Universitet i Oslo, Domus Bibliotheca (Juridisk bibliotek)  – ny planløsning – 2017

Elin + Sara

Samarbeid med UiO og Riksantikvaren

Foto: Anne Bråtveit

Om prosjektet

Sammen med de andre sentrumsbygningene regnes Domus Bibliotheca som et av landets hovedverk innen nyklassisismen. Bygningen holder meget høy arkitektonisk kvalitet, og fremstår som godt bevart, og ikke minst ivaretatt, innenfor sine rammer. Domus Bibliotheca har høy nasjonal verdi.

Bygningen har vært i aktiv, veklsende bruk siden oppføringen. Den startet som, i hovedsak, et stort rom, med bokhyller fra gulv til tak. Da biblioteket flyttet ut, til Solli plass, og tre medisinske institutter inn,
ble bygningen gjort om til kontorer, laboratorier og undervisningsrom. På nittitallet flyttet medisin ut, og jus inn.

Cadi AS har bistått UiO med prosjektering av en mer hensiktsmessig løsning etter at Juridisk bibliotek opplevd endret bruk og fikk behov for å tilpasse publikumsskranke til nye forhold og mer publikumsrettet samt å gjøre innredning i hovedrom med overlys mer fleksibel med tilretteleggingsmuligheter for større arrangementer. Tiltakene skal også ivareta tanker om fremtidig bruk for andre brukere enn juridisk bibliotek.

I Domus Bibliotheca første etasje finner vi biblioteksarealer samt inngangshall, kontorer for bibliotekarer, et møterom og driftsrom.

Hovedrommets vegger med malte, dekorerte flater med fargesterke kontraster var utgangspunkt til farge- og møbleringskonsept i prosjektet. Utfordringen var å finne moderne og funksjonelle møbler med formmessig uttrykk og material- og fargevalg som passer inn i de historiske omgivelsene. Det samme gjaldt tegning av spesialinnredning.

Eksisterende hovedskranken ble redusert til kun 1/3 del av det eksisterende arealet, ved å sette opp en ny vegg. Resterende areal, 2/3 deler, ble gitt til sosial sone for avislesing og annet rolig sosialt samvær. En ny frittstående hev/senk skranke ved inngang ble etablert. Diverse tilpasninger av eksisterende inventar ble gjennomført for å svare brukernes- og publikums behov og kravene til UU.

Cadi AS har lagt stor vekt på å lytte, registrere, konferere med brukerne og prosjektere omforente løsninger. Å svare på funksjonskrav er viktig for brukerne. Det er viktig å gi skolen en sterk innredningsmessig identitet som samtidig er visuelt tilpasset den arkitektoniske helheten.

  • Ferdigstilt: 2017
  • Oppdragsgiver: Universitet i Oslo, Domus Bibliotheca
  • Prosjekttype: Utdanning