Staup Helsehus

← Tilbake til prosjektoversikten

Nytt helsehus – 6900 m2
Elin + Charlotte

Arkitekt: HRTB Arkitekter

Prosjekttype: Offentlig
Bilder: Cadi + HRTB Arkitekter

Om prosjektet

Cadi ble i mai 2016 engasjert som interiørarkitekter for prosjektet nytt helsehus i Levanger, Staup. Cadis rolle var å beskrive alt av løst- og noe fast innredning slik at dette er optimalt brukertilpasset og samtidig estetisk, praktisk og med lang holdbarhet. Helsehuset har korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, akutte døgnplasser, behandling, utredning, avlastning og demens fordelt på to etasjer. Tradisjonelle institusjonsløsninger er byttet ut med små bofelleskap og avdelinger. Innredning av beboerrom og -stuer, fellesarealer, dagsenter, servicefunksjoner, kantine og kontorarealer. Prosjektet ble ferdigstilt tidlig 2017.

  • Ferdigstilt: 2017
  • Oppdragsgiver: Levanger kommune
  • Prosjekttype: Helse