Ryen Helsehus

← Tilbake til prosjektoversikten

Nytt helsehus – 13 300 m2

Oppdragsgiver: Skanska

Arkitekt: Hus Arkitekter

Prosjekttype: Offentlig

Illustrasjon: Hus Arkitekter

Om prosjektet

Cadi har i samarbeid med Skanska, HUS arkitekter, Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter og Sweco vunnet en begrenset anbudskonkurranse om nye Ryen Helsehus. Totalenteprise med Omsorgsbygg Oslo KF som byggherre og Skanska entreprenør. Forprosjektet startet august 2017.

Nybygg på 13.300m2 som erstatter eksisterende sykehjem på Ryen. 142 korttidsplasser med høyt fokus på rehabilitering og opptrening. I samarbeid med ARK og god brukerprosesser tilrettelegges planløsninger og arealer for effektivt mottak av pasienter, høy bemanningsgrad og avansert medisinsk behandling (tradisjonelt tilhørende sykehus.

Arbeidsmetodikk i prosjektet: VDC, ICE, LEAN- og BIM-prosjektering.

Prosjektet er BREAM-klassifisert til ”Very Good”

Ferdigstilt 2020

  • Ferdigstilt: Pågående
  • Prosjekttype: Helse, Pågående