Rikskonsertene/Riksteateret

← Tilbake til prosjektoversikten

Rehabilitering kontorer og fellesarealer – 11000 m2
Elin + Frida

Arkitekt: 4B Arkitekter

Prosjekttype: Offentlig

Foto: Espen Grønli

Om prosjektet

Omfattende omstrukturering og rehabilitering av industribygg i Nydalen som opprinnelig var et jernlager som ble ominnredet for NRK før Rikskonsertene og Riksteateret flyttet inn. Cadi ble engasjert gjennom 4B arkitekter som hadde fått oppdraget med å rehabilitere og omstrukturere store deler av bygningen på 5 etasjer som eies av Storebrand Eiendom. Vi har jobbet med mange ulike soner på tvers av bygget og i litt ulikt omfang. Bygget bar preg av delvise oppgraderinger og målet vårt var å forsøke å skape en større helhet og sammenheng for hele bygget og de 2 separate virksomhetene.

Bildene viser etasjen for kontorene til Rikskonsertene som ble bearbeidet for ulike arbeidssituasjoner ift brukernes behov og de begrensningene som forelå. Det har vært et godt tverrfaglig samarbeid mellom arkitekt, rådgivende fag, brukere og eier.
Individuelle arbeidsplasser, prosjektarbeid, stillerom, samtalerom, og sosiale møteplasser For å gjenopprette noe av det opprinnelige industrielle preget i interiøret, ble det valgt å åpne opp himlingene og eksponere det gamle fagverket og rørføringer.

  • Ferdigstilt: Offentlig
  • Oppdragsgiver: Rikskonsertene/Riksteateret
  • Prosjekttype: Kontor og næring