Riddersand skole

← Tilbake til prosjektoversikten

Ny barneskole – 3200 m2 – 2010
Elin + Henriette + Frida

Samarbeidende arkitekt: Vindveggen Arkitekter
Foto: Nils Petter Dale

Om prosjektet

Nybygg, moderne læringsarealer for barneskole 1-7 klasse.

Cadi as har vært engasjert helt fra skisseprosjektstadiet i utviklingen av Riddersand skole. Vi har arbeidet tett med brukerne og arkitektene i selve planløsningen av skolen samt i all programmering av de enkelte rom.

Prosjektet er en utvidelse av eks. skole. Deler av skolen er blitt revet, men nytt bygg er reist på gammel såle, samt utvidet i flere retninger.

Organiseringen av skolen er sterkt endret fra tradisjonelle klasserom med mye korridorer, til en helt åpen plan, med mange små baserom, grupperomog fellesarealer som også skal fungere i undervisningssammenheng.

Arealene har satt store krav til de akustiske løsningene, og universell utforming. Det er prosjektert veldig mye fastinnredning for å utnytte all plassen maksimalt, og for å skape ro og faste rammer i de forskjellige områdene. Det er brukt en stor palett av farger for å gi identitet til de forskjellige basene og skapene som hører til. Dette for å lette orienteringen til elevene. Cadi as har også hatt ansvaret for all den løse innredningen.

Skolen fremstår som romslig og tiltalende med godt gjennomtenkte løsninger og brukerne er veldig fornøyde.

  • Ferdigstilt: 2010
  • Oppdragsgiver: Fet kommune
  • Prosjekttype: Utdanning