Petersborg

← Tilbake til prosjektoversikten

Ombygging av direktørbolig – 200 m2 – 2010
Elin + Frida

Foto: Nils Petter Dale

Om prosjektet

”Petersborg” er navnet på direktørboligen til den opprinnelige Tiedemanns tobakksfabrikk. I forbindelse med Ensjøutbyggingen og Skanska/Ferd sitt prosjekt på dette området, skulle denne gamle og ærverdige bygningen brukes til salgskontor/visningslokale for det nye boligprosjektet. Cadi as ble kontaktet av Skanska og fikk i oppdrag å innrede 1. etasje av bygningen, både med tanke på funksjonen som salgskontor og visningslokale, samt med tanke på videre bruk som samlingslokale for det fremtidige strøket.
Funksjonsmessig skulle 1. etasje inneholde et café-preget rom, som føles varmt, imøtekommende og inviterende. Et rom skulle disponeres til møterom, med både møtebordsoppstilling, samt mulighet for foredragsmøblering. Et rom skulle settes av til lekerom / avslapningsrom for barn eller andre som kunne trenge å holde på med noe annet mens foreldre/tilhørige konsentrerte seg om kjøpsprosessen. 1. etasje inneholder også et arbeidsrom, toaletter og andre bifunksjoner.

Det var viktig å finne plass til visning av prosjektets fremtidige valgmuligheter, samt å designe dette inn som en naturlig del av innredningen. Blant annet kjøkkenet i hovedrommet er derfor av samme type og med lignende overflater som det som prosjektet tilbyr i en av sine pakker. Det samme gjelder for valg av parkett i siderommene.

Utfordringen var å finne en fargeholdning og et interiørkonsept med referanser tilbake til husets opprinnelige overflater, samt ville virke tiltalende på en potensiell kjøpegruppe. Samtidig var det viktig å tenke på eventuell fremtidig bruk, slik at dette kunne fungere som et lokalt samlested uten store tilpasninger. Oppdragsgiver ga en klar og entydig bestilling med klare definisjoner av brukere, budsjett og forventninger generelt.

Oppgaven ble løst ved å skape et hyggelig rom å komme inn i med kompakte sittegrupper umiddelbart til begge sider. Et inviterende kjøkken med utstillingsmulighet, god kaffe og gode boller rett frem, trekker deg lengre inn og fanger oppmerksomheten med sin store modell av området. God belysning som fokuserer oppmerksomhet på interessante elementer, bidrar til å gi rommet dets gode atmosfære. Belysningen henger lavt ned og har både indirekte belysning opp i himlingen og direkte spotbelysning på gulv og vegger. Himlingene er gitt karakteristiske farger som bidrar til å skape en spesiell atmosfære. Fargene er sterkere, dypere og klarere enn veggfargen og bringer derfor den høye himlingen litt nærmere visuelt, som skaper en intim atmosfære.

  • Ferdigstilt: 2010
  • Oppdragsgiver: Skanska Eiendom / FERD
  • Prosjekttype: Kontor og næring