Oksenøya Senter

← Tilbake til prosjektoversikten

Skole, barnehage og bo- og behandlingssenter – Oksenøya Senter –  32 000 m2 – Nybygg – Pågående

Sara + Marie + Halala + Elin + Ada

Oppdragsgiver: Bærum Kommune

Arkitekt: Arkitema Architects og Lille Frøen

Illustrasjon: Arkitema Architects/Veidekke

Om prosjektet

Oksenøya senter på Fornebu, er det første av de 3 sentrene for sosial infrastruktur som skal utvikles på Fornebu. Grendesenteret inneholder:

– Barneskole 5 parallell, 1.- 7. Klasse + SFO, 1050 elever

– Barnehage med 300 plasser

– Bo- og behandlingssenter/sykehjem, 150 beboere

Stor fokus på sambruksmuligheter (på tvers av formålsbyggene og med lokalbefolkning) og høyt ambisjonsnivå på miljø/energi. FutureBuilt-prosjekt, BREEAM-Excellent. Senteret skal ferdigstilles i 2022. Cadi har vært IARK i programmeringsfasen og er byggherrens IARK igjennom hele forprosjekt- og detaljprosjektfasen. Med ansvar for kvalitetssikring av arealenes brukbarhet, møbleringsplaner, kostnadsoverslag på inventar og inventarkravspek til offentlig anskaffelse, samt oppfølging av dette.

  • Ferdigstilt: pågående
  • Oppdragsgiver: Bærum Kommune
  • Prosjekttype: Helse, Offentlig, Pågående, Utdanning