Kirkenes skole

← Tilbake til prosjektoversikten

Ny barne-, ungdoms- og kulturskole – 12 500 m2 – 2012
Elin + Henriette + Frida + Sara

Samarbeidende arkitekt: BC arkitektur
Foto: Cadi, Hallgeir Henriksen og Geir Moen

Om prosjektet

Kirkenes barne-, ungdoms- og kulturskole har vært et spennendeprosjekt med stor kompleksitet hvaangår inventarbeskrivelser.

I tillegg til å møte den moderne baseskolens behov, har arbeidet med kulturskole og spesialbaservært lærerike utfordringer.

Cadi har bistått Sør-Varanger kommune med utarbeidelseav
totalkonsept for farge- og materialvalg, beskrivelseav løstinventar og av løs/fastspesialinnredning.

Cadi har også utviklet konsept for skilting

  • Ferdigstilt: 2012
  • Oppdragsgiver: Sør-Varanger Kommune
  • Prosjekttype: Utdanning