IFS

← Tilbake til prosjektoversikten

Nye kontorlokaler  – 2019  – 1 000 m2

Elin + Eline + Ada

Foto: Niklas Hart

Om prosjektet

Oppdraget for IFS (Industrial and Financial Systems) omfattet nye kontorlokaler med en blanding av faste arbeidsplasser og «shared desk» for ansatte som var ute på kundebesøk mye av arbeidstiden. All personlig oppbevaring ble samlet i en sone. IFS ønsket løsninger som var tilpasset for teamarbeid. Derfor er mange mindre prosjekt-og stillerom fordelt jevnt utover arbeidsarealet. Det ble også innredet et møtesenter tilegnet eksterne kundemøter med tilknytning direkte til inngangspartiet. Den sosiale sonen er plassert mellom møtesentret og arbeidsarealet og skal kunne brukes av både ansatte å kunder. Sonene er også tilpasset for å kunne brukes til prosjektbasert arbeid. Interiørløsningen omfatter også lesesal med 12 plasser. Møbelutvalget består av en kombinasjon av gjenbruk og nye møbler.

Foliering ble utformet i samarbeid med Signex, Featuring Spaces har levert kunst og planter ble planlagt i samarbeid med Ambius.

  • Ferdigstilt: 2019
  • Oppdragsgiver: Totalreform/IFS
  • Prosjekttype: Kontor og næring