Hundsund grendesenter

← Tilbake til prosjektoversikten

Ny skole, barnehage og idrettshall – 10 500 m2 – 2008
Elin + Anne Cecilie + Henriette + Berit

Samarbeidende arkitekt: div.A Arkitekter
Foto: Espen Grønli

Om prosjektet

Hundsund grendesenter består av ungdomsskole, barnehage, idrettsbygg og klubbhus for den lokale idrettsklubben.

Vår oppgave som interiørarkitekter har vært å videreføre arkitektens konsept og visjoner – en arkitektur som er stram og nøktern i uttrykket.

Dette har i praksis gitt en balanse mellom spesialtegnet fast innredning og løs møblering.
Bygningens fargeholdning er nøytral. Veggflater og lignende er derfor utført i nøytrale farger, mens de spesialdesignede fastmøblene har blitt gitt mer dominante farger. Dette gir større fleksibilitet og bærekraftighet for skolens interiøruttrykk.

Elevene arbeider i landskap med seksti elever pr. landskap. Det har derfor vært en utfordring å skape faste, ryddige rammer med soneinndelinger som svarer til undervisningsformen. Det skal undervises i mindre grupper, og med flere grupper fungerende samtidig i landskapene. Dette er løst ved plassering av faste innredningselementer som elevskap, tenkeboks, samt benker langs vindusvegger, med tilhørende store, tunge bord. Dette suppleres av løs møblering som er fleksibel og kan sammenstilles på ulike måter avhengig av behov.

  • Ferdigstilt: 2008
  • Oppdragsgiver: Bærum kommune
  • Prosjekttype: Utdanning