Hønefoss vgs

← Tilbake til prosjektoversikten

Ny videregående skole – 15 000 m2 – 2015
Elin + Henriette + Frida + Kaja

Samarbeidende arkitekt: Hus arkitekter as
Foto: Espen Grønli

Om prosjektet

Hønefoss vgs er et omfattende skoleprosjekt med 19 brukergrupper og mange funksjoner med store krav til spesielle tilpasninger.
Cadi AS ble engasjert av byggherre gjennom en åpen anbudskonkurranse i påbegynt byggefase. Oppgaven var å gjennomføre en prosess for å avdekke brukernes behov for fast og løst inventar, utarbeide møbleringsplaner, registrere eksisterende løst inventar for gjenbruk og utarbeide beskrivelser av inventar til offentlige anskaffelser, samt oppfølging av anskaffelsene. IARK samarbeidet i tett dialog med ARK og bisto til bygningsmessige materialer og farger på overflater. Dialogen med ARK og Byggherre var god med dynamiske diskusjoner og beslutninger som bidro til å gjensidig forsterke intensjonene. Målet var å gi gode svar på funksjonskravene, men samtidig å gi noe ekstra som kunne bidra til en god fysisk ramme for det sosiale miljøet. Gode plasser for samtaler, inkluderende grupper, mangfold, plasser for å kunne være alene eller sammen med andre.
  • Ferdigstilt: 2015
  • Oppdragsgiver: Buskerud Fylkeskommune
  • Prosjekttype: Utdanning