Holen skole

← Tilbake til prosjektoversikten

Ny barne- og ungdomsskole  – pågående prosjekt – 9 250 m2

Illustrasjoner: Brick Visual

Om prosjektet

CADI interiørarkitekter har sammen med LAB Entreprenør, Sweco Norge, HUS arkitekter og Arkitektgruppen CUBUS vunnet pris- og designkonkurransen om nye Holen skole i Laksevåg på oppdrag for Bergen kommune. Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Dagens to skolebygg erstattes med en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser både ute og inne.

Prosjektet har høye miljøambisjoner, nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, og gjennomføres med fossilfri byggeplass.

Vårt hovedgrep knytter sammen barneskole og ungdomsskole, samtidig som flyt og forbindelser på bakken mellom de ulike uteområdene opprettholdes – barn og voksne kan bevege seg langs, rundt og gjennom bygget uansett hvor de kommer fra.

Bygningskroppen og høydeforskjellen på tomta utnyttes til å skape skjermede og mer aktive soner i uteområdet som byr på aktivitetsområder for ballspill og lek, samt gangveier og vegetasjon for opphold og rekreasjon.

En «allmenning i skrånende terreng» knytter skolen sammen innendørs. Gulvet i allmenningen tar med bakken inn i bygget. Vertikal åpenhet skaper sikt og sammenheng mellom etasjene. Allmenningen åpner seg mot omgivelsene, og gir utsikt til fjorden og fjellene.

Plassering av skolens funksjoner er nøye vurdert med hensyn til hvem som skal bruke funksjonene og når, hvordan de vil oppleve å finne frem dit og hvordan bruken vil fungere innad i rommet.

Læringsarenaene er utformet med stor omsorg for ulike læringsstiler – det er mangfoldige og elastiske løsninger som lager rom for ulike mennesker og ulike løsninger. Arenaer for læring ved samhandling er særlig vektlagt, men det finnes også rom for individuell læring i ro eller frontalundervisning i grupper.

Juryens uttaler: «Løsningsforslaget er svært godt tilpasset landskap og omgivelser ved at det er etablert både en trappeforbindelse og en rampeforbindelse fra Kringsjåveien og helt opp til hovedinngang. To steder har man også generøse tverrforbindelser som integrerer bygningsmassen godt i nabolaget, ved Jacob Larsens vei og mellom eksisterende bygg og nybygg rett inn på nedre skoleplass. Fremstår som det mest gjennomarbeidede konseptet på dette punktet.»

«Deler av bygningsmassen har avrundete hjørner og volumene er satt sammen slik at de fremstår som «egne» hus med en fin, gradvis avtrapping og oppdeling. Dette gjør også at bygningsmassen reflekterer omliggende bebyggelse.»

Oppdragsgivers meddelelse om valg av leverandør med evaluering er mottatt 12. desember og karenstiden utløper 4. januar. Vi ser frem til å utvikle prosjektet videre med våre samarbeidspartnere og oppdragsgiver i 2019!

  • Ferdigstilt: Pågående
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune
  • Prosjekttype: Pågående, Utdanning