Gamle Stabekk skole

← Tilbake til prosjektoversikten

Ny barneskole, 5.- 7. trinn, totalrehabilitering – 3 100 m2 – 2017

Elin + Sara

Samarbeidende arkitekt: Longva arkitekter as

Foto: Anne Bråtveit

Om prosjektet

Bærum kommune Eiendom sto for den totale rehabiliteringen av skolebyggene, som består av 3 bygninger, bygg A, B og C. Byggene A, B og C er fra perioden 1906-1930, og tilbygget på bygg C er fra ca. 1976. Byggene har bevaringsmessig status og er i reguleringsplan oppført som spesialområder. I praksis betyr det at det eksteriørmessig ved byggene skal bevares og tilbakeføres til sin opprinnelse så langt det lar seg gjøre.  Cadi AS ble engasjert av byggherre gjennom en minikonkurranse i forprosjektfase. Oppgaven var å gjennomføre en prosess for å avdekke brukernes behov for fast og løst inventar, utarbeidelse av møbleringsplaner, utarbeidelse av fastinnredning tilpasset et fredet bygg der fleksibiliteten er begrenset, koordinering av prosjektets ulike tekniske fags leveranser i forhold til eget fag og utarbeidelse av beskrivelser av løst inventar til offentlige anskaffelser, samt oppfølging av anskaffelsene.

Cadi AS har lagt stor vekt på å lytte, registrere, konferere med brukerne og prosjektere omforente løsninger. Å svare på funksjonskrav er viktig for brukerne. Det er viktig å gi skolen en sterk innredningsmessig identitet som samtidig er visuelt tilpasset den arkitektoniske helheten.

Cadi utformet spesialinnredning som bidrar til å gi bygget en egen identitet. Møbler er beskrevet med henblikk på robusthet og lang levetid. Materialene og detaljering som er valgt er robust og har lang levetid selv i et skoleanlegg. Overflater som tåler slitasje, som kan slipes og behandles på nytt, er brukt gjennomgående. Målet vårt var å gi gode svar på funksjonskravene, men samtidig å gi noe ekstra som kunne bidra til en god fysisk ramme for det sosiale miljøet.

  • Ferdigstilt: 2017
  • Oppdragsgiver: Bærum kommune Eiendom
  • Prosjekttype: Utdanning