Fylkesmannen i Agder

← Tilbake til prosjektoversikten

Fylkesmannen i Agder – nytt kontorbygg i Arendal – pågående – 55 000 m2

Stine + Halala + Ada

Illustrasjon: NSW

Om prosjektet

Cadi hadde som oppdrag for Statsbygg å bistå med rådgivning vedrørende anskaffelse av nye kontorlokaler for Fylkesmannen. Oppdraget omfattet kartlegging av dagens situasjon og fremtidens behov.

Prosjektet har fungert som en pilot for de 12 fylkesmannsembetene med målsetting om
å effektivisere arealbruken og samtidig utvikle konsepter tilpasset morgendagens arbeidsmetoder. Det ble gjennomført en omfattende brukerprosess med bred involvering for å finne frem til optimale løsninger for organisasjonen.

Valg av byggeprosjekt endte på et 7 etasjers nybygg beliggende på Fløyheia i Arendal tegnet av NSW Arkitekter.

Oppdraget i rammeavtalen har ledet til videre oppdrag for Cadi vedrørende interiørløsninger og rådgivning opp mot byggeprosjektet. Cadi har samarbeidet tett med arkitekt (NSW) om spesialinnredning, overflater og farger. Dette har ført til et gjennomført interiør som spiller på lag med arkitekturen.

Det var viktig for Fylkesmannen at kontorlokalene skulle speile deres identitet. Utstrakt bruk av eik og en frisk fargeskala symboliserer profesjonalitet og tyngde, men med en human og hyggelige «twist» der de ansatte skal trives og besøkende skal føle seg velkomne.

  • Ferdigstilt: pågående
  • Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Agder
  • Prosjekttype: Offentlig, Pågående