Carpe Diem Demenslandsby

← Tilbake til prosjektoversikten

Carpe Diem Demenslandsby – Nybygg av omsorgsboliger/bofellesskap for personer med demens – 18 000 m2 – pågående

Elin + Sara + Halala + Marie

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Arkitekt: Nordic Office Of Architecture AS

Illustrasjoner: Nordic Office Of Architecture AS

Bilder: Anne Bråtveit

Om prosjektet

På oppdrag for Bærum kommune er Cadi AS byggherres representant mot totalenterprise. Cadi leder brukerprosessen med kommunen og overfører registrerte behov til møbleringsplaner, fargekonsept og øvrige romlige løsninger. Prosjektet er bygget opp som en landsby med hjemlig preg, innenfor et trygt og avgrenset område Demenslandsbyen består av 136 leiligheter i bofellesskap, 22 bo- og behandlingsplasser, grendehus og café, andre felles arealer, samt administrative arealer.

Det er spesielt fokus på hjemlighet i de 17 ulike bofellesskapene, slik at hvert fellesskap er unikt innredet for beboerne. Landsbyen har ulike tilbud i fellesarealene som butikk, spisested, velvære, aktivitet og hobbyvirksomhet. Cadi as har bistått med fargesetting innendørs, hatt hovedansvar for utforming av beboerenhetenes hjemlighetskonsept og detaljprosjektering av fellesområdenes interiør. Cadi as beskriver og bistår i evaluering av alt løst inventar til offentlig anskaffelse, som anskaffes av kommunen gjennom dynamisk innkjøpsordning. Planlagt ferdigstillelse i august 2020.

  • Ferdigstilt: pågående
  • Oppdragsgiver: Carpe Diem Demenslandsby
  • Prosjekttype: Helse, Offentlig, Pågående