Bufdir

← Tilbake til prosjektoversikten

Nye kontorlokaler  – 2018  – 5 700 m2

Kaja + Stine

Foto: Anne Bråtveit

Motiv foliering: Tine Poppe

Foliering: Signex

Om prosjektet

Oppdraget strakk seg fra tidlig fase med rådgivning for valg av lokaler til et gjennomarbeidet interiørprosjekt.

Utvikling av arbeidsplasskonsept basert på effektive lommelandskap støttet opp av en raus sosial sone plassert ved etasjeinngangene som også fungerer som et samlingspunkt for uformelle møter på tvers av de ulike faggruppene.

Interiørkonseptets målsetting har vært å skape et helhetlig arbeidsplassmiljø med material- og fargevalg, møbler, belysning og foliering som uttrykker profesjonalitet med en hyggelig og inkluderende «twist».

  • Ferdigstilt: 2018
  • Oppdragsgiver: Statsbygg/Bufdir
  • Prosjekttype: Kontor og næring, Offentlig