C A D I   –   Contemporary  Architecture, Design  and  Interior

Vilkår

Priser: 
Ta kontakt for tilbud. Timesatsene er avhengig av oppgavetype, og erfaring/utdannelsesnivå på tilbudte interiørarkitekt.

Omfang:
Vi hjelper gjerne til med å løse både små og store oppgaver. Vi har kapasitet og erfaring til å påta oss store oppdrag, som vi løser på en systematisk måte. Samtidig er ingen prosjekter for små.

Befaringer:
En samtale på vårt kontor er uforpliktende for alle parter. Ønskes det en befaring gjelder timesatser for medgått tid.

Oppdragsbekreftelse:
Etter samtale og befaring setter vi oss ned og blir enige om hvilke oppgaver som skal utføres innenfor et estimert timeforbruk. Når vi er blitt enige om ordlyden og innholdet, gjelder dette som kontraktsforslag. Oppgaver utover det som står i kontrakten vil komme som tillegg.

Referanseliste

Utdanning:

2018 Universitetet i Agder
2018 Vilberg ungdomsskole
2018 Vormsund ungdomsskole
2018 Bjørlien skole
2017 Gamle Stabekk skole
2016 Norges idrettshøyskole, rammeavtale
2016 Marikollen ungdomsskole
2016 Lipro, Lillehammer
2016 Norges idrettshøyskole, rammeavtale
2016 Rud skole
2015 Riddersand barneskole
2015 Ringerike kommune, rammeavtale
2015 Vågsetra barne- og ungdomsskole
2015 Ogna Flekkefjord skole
2015 Torvastad barneskole
2015 Nannestad ungdomsskole
2015 Universitetet i Oslo, rammeavtale
2015 Hønefoss videregående skole
2015 Flerbrukshall Ringerike
2015 Sørli barneskole
2015 Bodø videregående skole
2015 Brevik barneskole
2014 Hurdal barne- og ungdomsskole
2014 Lipro, Lillehammer – undervisningsrom med multifunksjoner
2014 Arbeidsinstituttet, Drammen – undervisningsrom med multifunksjoner
2013 Ås skole
2013 Åssiden videregående skole
2013 Riksfjord barne- og ungdomsskole
2013 Borge ungdomsskole
2013 Drammen videregående skole
2012 Kirkenes barne- og ungdomsskole
2012 Sarpsborg sentrum barneskole (ikke realisert prosjekt)
2012 Høyskolen i Sogndal, bistand til interiørarkitekt LED ltd
2012 Sagabakken barneskole
2012 Vestbygda ungdomsskole
2012 Riddersand barneskole
2012 Tårnåsen skole
2011 Inspiria Sciencesenter
2011 Østersund ungdomsskole
2011 Dalen barneskole
2010 Sarpsborg Sentrum barneskole, 1ste plass i plan og designkonkurranse
2008 Hundsund Grendesenter

Offentlige bygg:

2018 Nokut
2018 Statsbygg, Helseklage – utvikling av arbeidsplasser

2017 FMAV
2017 UiO, Domus Teologica
2017 UiO, Domus Biblioteca
2017 UiO, Domus Academica
2015 Ringerike kommune, Flykningemottak – ombygging og utvikling av arbeidsplasser
2015 Nasjonalmuseet, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum
2015 Stortinget, rammeavtale
2015 Bærum kommune – oppgradering kantine
2015 Asker kommune, Brukertorget – oppgradering og utvikling av arbeidsplasser
2015 Hurdal rådhus
2015 Helsedirektoratet
2015 Universitetet i Oslo, rammeavtale
2015 Riksteatret / Rikskonsertene
2009 Bærum Kulturhus – oppgradering av foajé og kafé
2008 Folkets hus, Strømmen
2003 Det mosaiske trossamfunn

Ambassader og ambassadeboliger:

2009 Den Norske Ambassaden i Paris (ikke realisert prosjekt)
2009 Den Norske Ambassaden i Kasakhstan
2009 Den Norske Ambassaden i London
2008 Ambassadebolig i Zagreb
2008 Ambassadebolig i Wien

Kontorlokaler og næring:

2018 Helseklage
2017 Statsbygg, Barne, ungdoms – og familiedirektoratet, Bufdir
2017 Statsbygg, Barne, ungdoms – og familieetaten, Bufetat
2016 Norges idrettshøyskole, rammeavtale
2015 Statsbygg, Helseklage – utvikling av arbeidsplasser
2015 Nasjonalmuseet, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum
2015 Bærum kommune – bistand i utvikling av arbeidsplasser
2015 Universitetet i Oslo, rammeavtale
2015 Riksteatret / Rikskonsertene
2015 Difi
2015 Forsvarsbygg, Myntgata 2
2014 Get
2014 Norges Parkinsonforbund
2014 Brækhus og Dege Advokater, avdeling Sandvika
2014 Jotunfjell Partners
2014 Sarpsborg Arena – menighetshus
2013 Raumnes Avis
2013 Brækhus og Dege Advokater, avdeling Vika
2012 Coffee n´Curry – café
2012 Vitari as
2012 Sabra Tours
2011 ABK as
2009 CLP Advokater DA
2009 Helse og sosialombudet i Oslo
2008 Det Norske Utenriksdepartement, Kommunikasjonsenheten
2008 Det Norske Utenriksdepartement, IKT
2008 Bærum Kommune, flere avdelinger
2008 Zurich forsikring
2008 Opinion as
2004 Tjuvholmen KS – rehabilitering kontorer
2003 Noraudit

Rehabilitering / verneverdige bygg:

2015 Stortinget, rammeavtale
2015 Tøyen Hovedgård, UIO
2015 Forsvarsbygg, Myntgata 2
2009 Den Norske Ambassaden i Paris (ikke realisert prosjekt)
2008 Drammensveien 60B, barnehage
2008 Folkets hus, Strømmen

Barnehager:

2015 Ringerike kommune – flere barnehager
2009 Steinspranget barnehage
2008 Nordberg barnehage
2008 Tyrihans barnehage
2008 Skillebekk barnehage
2008 Steinbråten barnehage
2008 Drammensveien 60B
2008 Hundsund barnehage
2006 Ammerudlia
2006 Ammerudkollen
2006 Bauneveien

Omsorg:

2018 Ryen helsehus
2017 Ellingsrudhjemmet
2016 Dypedalåsen
2016 Bergheim demenssenter
2016 Ås omsorgsboliger
2016 Staup helsehus
2015 Døli pleie – og omsorgssenter
2015 Henrik Sørensensvei, sykehjem Ellingsrud
2015 Vea sykehjem
2015 Oslo kommune Sykehjemsetaten, rammeavtale
2014 Østerhaug omsorgsboliger
2014 Omsorgsboliger Moss Kommune
2014 Skytta omsorgsboliger
2014 Gravsåsen omsorgsboliger
2007 Tusenhjemmet – aktivitetssenter

Fengsler:

2016 Bredtveit fengsel
2016 Sarpsborg fengsel
2016 Ullersmo fengsel
2016 Eidsberg fengsel

Salgslokaler, messe og infosentre:

2015 Noru, messestand diamanter
2013 Nuskin forretningsenter
2013 Noru, messestand diamanter
2011 Arneberg Hage – salgslokale for boligprosjekt
2011 Inspiria Sciencesenter
2010 Petersborg – visningsenter for Tiedemannsbyen
2004 Tjuvholmen KS – visningssenter for salg av nye leiligheter

Bolig:

2018 Strandalleen – totalrehabilitering av rekkehus med uteområde
2018 Staudeveien – totalrehabilitering av enebolig
2018 Ytre Blindleia – rehabilitering båthus

2018 Gjerdingsveien – ombygging hyttebad

2017 Bjørn Farmannsgate – totalrehabilitering av loftsleilighet
2017 Drammensveien – utleiedel leilighet
2017 Nils Bays vei – renovering av overflater
2016 Korsgata – ny plan
2016 Gimle – Totalrehabilitering klassisk leilighet
2016 Trosterudveien – Totalrehabilitering del av hus
2016 Ole Vigs gt – Flytte kjøkken og nye bad
2015 Holmendammen – møbleringsplan og belysning/el
2015 Nordlysveien – kjøkken, kontor og hage
2015 Bukken Bruses vei – fargekonsept enebolig
2015 Bygdøyveien – ombygging kjøkken
2015 Nils Lauritssønsvei – planløsning og spesialinnredning
2015 Eckersbergsgate – bistand møblering
2015 Oscarsgate – totalrehabilitering klassisk leilighet
2015 Dælijordet – møblering stue
2015 Casinetto – bad og trappeløsning
2015 Kirkeveien – planløsning kjøkken og gjesterom
2015 Arnebråtveien – bad og ny plan soverom
2015 Majorstuveien – rehabilitering leilighet
2014 Bjørnveien – totalrehabilitering kjøkken
2014 Trasoptunet – kjøkken og stue
2014 Elgfaret – plan kjøkken og soverom
2014 Gullbakkveien – forslag møblering kjøkken og stue
2014 Omsensgate – spesialinnredning og soverom loftsetasje
2014 Abbedikollen – rehabilitering tomannsbolig
2014 Mikrobølgen – planløsning bad og soverom
2014 Gullkroken – planløsning stue og soverom
2014 Mosetertoppen hytter
2013 John Colletts allé – trapp og planløsning kjeller
2013 Sannergata – kjøkken
2013 Hansemyrveien – planløsning kjøkken, bad og vaskerom
2013 Caroline Øverlandsvei – spesialinnredning stue
2013 Kolåstjernveien – planløsning hytte
2013 Munkerudveien – planløsning entre og bad
2013 Fayesgate – planløsning kjøkken og soverom
2013 Bjerkebakken – planløsning kjeller
2012 Lyder Sagensgate – planløsninger enebolig
2012 Nordengveien – totalrehabilitering enebolig
2012 Ullevålsveien – plan entre og soverom
2012 Arnebråtveien – rehabilitering enebolig
2012 Molvikveien – planløsninger enebolig
2012 Thomas Heftyesgate – interiørprosjektering
2012 Tråkka – interiørprosjektering
2011 Skanska Bolig – interiørpakker, baderomsdetaljering
2011 Skanska Bolig – økologiske enheter i Ski
2011 Vettre – totalrehabilitering enebolig
2011 Morellsvei – planløsning U-etg
2010 Fiskekroken – rehabilitering leilighet
2010 Bingen – ny enebolig
2010 Markavegen – interiørprosjektering enebolig
2010 Idrettsveien – interiørprosjektering enebolig
2009 Moltke Moes vei – interiørprosjektering rekkehus
2009 Rabben – total ombygging enebolig og oppgradering
2008 Søndre Rød – nytt inngangsparti og bad
2008 Meltzersgate interiørprosjektering stue og spisestue
2008 Stjerneveien – interiørprosjektering enebolig
2008 Korsvoll Terrasse – rehabilitering enebolig
2008 Husebygrenda – rehabilitering rekkehus
2007 Eckersbergsgate – rehabilitering
2005 Neptunveien –rehabilitering rekkehus
2005 Heimenveien – rehabilitering bad
2005 Slyngveien – rehabilitering bad
2004 Røyskattveien – spesialdesign
2004 Stranden – oppgradering
2004 Fürstveien – rehabilitering bad
2004 Fagerborgata – rehabilitering leilighet
2004 Pavelsgate – rehabilitering leilighet